Radio Simplu

S-a schimbat legea, este obligatoriu pentru toți români care stau la apartament în 2023: nu mai suportă amânare

Ar fi trebuit să se întâmple până la 31 decembrie 2022, dar Klaus Iohannis tocmai a promulgat legea care mută respectivul termen la 31 decembrie 2023. Un lucru este însă sigur, este obligatoriu în toată România pentru românii care stau la apartament și se încălzesc de la rețeaua de termoficare.

La începutul acestei săptămâni, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii referitoare la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2022, pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014. Ca referință, documentul legislativ face referire la eficiența energetică și obligă românii să-și monteze contoare de energie termică în apartamente până la 31 decembrie 2023.

Ce trebuie să facă toți românii care stau la apartament
„În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit”, prevede actul normativ, conform Agerpres.În același document, se menționează în explicit că, „pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire”.

În același document promulgat de președintele României sunt incluse și obligații suplimentare pentru furnizorii de gaze naturale, indiferent dacă au fost sau nu instalate contoare inteligente, după cum urmează:
în baza acordului scris al clientului final, să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final informaţii privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;
să pună la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind modul de transmitere a facturilor şi a informaţiilor privind facturarea, printre care şi transmiterea pe cale electronică;
la cererea clienţilor finali, acestora li se asigură o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului;
în factura emisă clientului final se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică contor, autocitire sau estimare consum;
să pună la dispoziţie datele privind consumul de gaze naturale şi preţurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr. 5.