Radio Simplu

Veste extraordinară pentru pensionari! Decizia a apărut în Monitorul Oficial! Ce le acordă Guvernul

O decizie foarte importantă care îi priveşte pe pensionarii din România a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceştia, dar şi alte categorii de persoane, vor beneficia încă 2 ani de anumite facilităţi.

O veste foarte bună pentru pensionari sau veteranii de război vine din partea Guvernului. Ei vor putea beneficia, în continuare, de tichetele gratuite de călătorie până la 1 ianuarie 2022, în urma publicării OUG nr. 77/2019 în Monitorul Oficial.

Ordonanţa de urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane a prelungit termenul până la care pensionarii, veteranii, văduvele şi invalizii de război îşi pot folosi tichetele gratuite de călătorie sau taloanele speciale de călătorie.

Problema era că, de la 1 ianuarie 2020, aceste facilităţi trebuiau modificate, respectiv tichetele sau taloane ar fi fost înlocuite cu un card personalizat. Aceste carduri nu au putut însă fi puse la dispoziţie în timp util tuturor persoanelor vizate, iar infrastructura pentru utilizarea acestora nu era pregătită, astfel că Guvernul a decis prelungirea perioadei de valabilitate, până la 1 ianuarie 2022, a tichetele gratuite de călătorie sau taloanele speciale de călătorie.

Cine beneficiază de facilităţile de transport
Pensionarii din România au dreptul, în limita a 6 călătorii pe an, la reducere de 50% din tariful călătoriilor pe calea ferată cu trenuri personale, cu trenuri accelerate fără regim de rezervare, dar și cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localități. Aceste facilităţi pot fi utilizate şi de către soţul sau soţia pensionarului.

Veteranii de război au dreptul la 12 călătorii gratuite, în regim dus-întors, sau la 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang. La această categorie se încadrează marii mutilați, invalizii de război și veteranii de război decorați cu ordine și medalii de război.

Veteranii de război decorați cu Medalia “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, cei nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul la 6 călătorii interne gratuite, în regim dus-întors, sau la 12 călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la tren de orice rang. Cei decoraţi cu Medalia “Crucea comemorativă…” pot călători la clasa I, iar cei nedecoraţi şi văduvele la clasa a II-a.

Important de menţionat este că aceste facilităţi pot fi folosite şi de către însoţitorii beneficiarilor, de soţul sau soţia beneficiarului sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată.