Radio Simplu

Statul oferă 719 lei în Iunie! Care sunt românii ce vor beneficia de acești bani

Autoritățile au anunțat când vor intra banii pentru alocație în această lună. Deși plățile nu au fost efectuate conform calendarului standard, părinții vor primi sumele luni, 10 iunie. Schimbarea datei de plată se datorează faptului că data obișnuită pentru transferul banilor a căzut în weekend.

Motivele întârzierii plății alocațiilor În luna iunie 2024, părinții au observat că alocațiile copiilor nu au fost livrate la data obișnuită, 8 iunie, care a picat într-o zi de sâmbătă. Din acest motiv, plățile vor fi efectuate pe 10 iunie. Autoritățile au explicat că acest lucru este necesar pentru a se asigura că toate procesele bancare și logistice se desfășoară fără probleme, având în vedere că sâmbăta și duminica sunt zile nelucrătoare. Sumele aferente alocațiilor vor ajunge la destinatari prin metodele deja cunoscute. În principal, Poșta Română este responsabilă pentru distribuirea alocațiilor, însă există și părinți care au optat pentru transferul direct în conturile bancare. Beneficiarii alocațiilor și ajustările recente Conform legislației în vigoare, alocația este oferită copiilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu condiția ca aceștia să urmeze cursurile unei forme de învățământ, fie ea liceală sau profesională.

De asemenea, este important de menționat că tinerii care au împlinit 18 ani continuă să primească alocația până la finalizarea studiilor. Pentru o categorie specială de tineri, mai precis pentru cei cu dizabilități care sunt înregistrați în sistemul educațional românesc și urmează cursurile unei forme de învățământ, limita de vârstă se extinde până la 26 de ani. Anul 2024 a adus vești bune pentru familiile cu copii, alocația de stat crescând cu 13,8% de la începutul anului. Această creștere a fost apreciată de români, mai ales în contextul creșterii prețurilor din ultima perioadă. După ajustare, alocația de stat pentru copii a crescut de la 256 de lei la 292 de lei. Alocațiile pentru copiii cu vârste sub 2 ani sau peste 2 ani, dar care au dizabilități, au crescut de asemenea, de la 631 de lei la 719 lei. Actele necesare pentru acordarea alocației Pentru a beneficia de alocația de stat pentru copii, părinții trebuie să depună o serie de documente. Acestea includ:

Cerere tip pentru acordarea alocației de stat pentru copii completată și semnată de către reprezentantul legal al copilului și de către celălalt părinte (original).

Act de identitate solicitant (copie). Pentru plata în cont bancar, este necesară o dovadă eliberată de bancă care să conțină obligatoriu: numele și prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptățite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul IBAN.

Contul în lei poate fi deschis la una din băncile agreate. Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie (față verso).

Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul (copie).

Act de identitate celălalt părinte sau reprezentant legal al copilului (copie).

Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie).

Alte documente de stare civilă/documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele: Livretul de familie (copie).

Actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exercițiu (copie).

Alte acte doveditoare privind componența familiei (copie): hotărâre judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecătorească, pentru măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență, dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei, actul de deces al unuia dintre părinți.

Alte documente, la solicitarea direcției teritoriale. Declarația beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.