Radio Simplu

Probleme majore pentru România! Date oficiale cutremurătoare

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2019, atrage atenția Institutul Național de Statistică. În consecință, raportul de dependenţă demografică a crescut simțitor.

Continuă fenomenul de depopulare a României, în condițiile în care statisticile oficiale indică o nouă reducere a populației rezidente.

Mai mult decât atât, Institutul Național de statistică atrage atenția asupra unui fenomen extrem de îngrijorător, și anume îmbătrânirea populației, în condițiile în care politicile de sprijinire a creșterii natalității sunt foarte timide în România, mai degrabă excepții la nivel local, care confirmă regula.

Spor natural negativ
Astfel, populaţia rezidentă a României a fost de 19,318 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2020, în scădere cu 96.500 de persoane comparativ cu 1 ianuarie 2019, remarcându-se adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică.

Potrivit sursei citate, cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate depăşind numărul născuţilor-vii cu 73.630 persoane).

Populaţia feminină a fost majoritară, cuprinzând 9,872 milioane de persoane care reprezintă 51,1% din totalul populaţiei rezidente.

„Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2019 remarcându-se creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Ponderea populaţiei de 0-14 ani în total populaţie a înregistrat o scădere de 0,1 puncte procentuale (de la 15,7% în 2019 la 15,6% la 1 ianuarie 2020), în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în total populaţie a înregistrat o creştere de 0,5 puncte procentuale (de la 18,5% în 2019 la 19% la 1 ianuarie 2020).

România continuă să fie o ţară de emigrare
Astfel, raportul de dependenţă demografică a crescut de la 52 (la 1 ianuarie 2019) la 52,9 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2020)”, se menţionează în comunicat.

România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării.

Soldul migraţiei internaţionale în anul 2019 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranţilor cu aproape 31.000 de persoane. În cursul anului 2019, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (54,3%). Şi în rândul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (53,7%).

Populaţia rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.