Radio Simplu

Permis de conducere 2020! Modificări la examenul auto în acest an! Documente de care ai nevoie

Persoanele care au împlinit 18 ani pot obține permisul de conducere, dacă îndeplinesc anumite condiții, printre care și susținerea unui examen.

Conform Codului rutier, persoanele care au împlinit 18 ani pot obține permisul de conducere pentru mașini din categoria B (a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi cu cel mult opt locuri pe scaune).

De asemenea, poate fi obținut permisul pentru ansambluri de vehicule din categoria BE (dar doar dacă solicitantul are un permis pentru categoria B), adică vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg.

În privința persoanelor care au împlinit 16 ani, acestea pot obține permisul de conducere pentru mașini din categoria B1: cvadricicluri ale căror masă proprie nu depășește 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri).

În plus, pe lângă vârstă, pretendenții la carnetul de șofer trebuie să mai îndeplinească și alte condiții:

– să fie apți din punct de vedere medical şi psihologic;
– să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;
– să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa pe raza serviciului public de permise unde vrea să susțină examenul și să obțină carnetul;
– să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie.

Dosarul de examen auto
Dosarul de examen va conține, potrivit Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, următoarele documente:

– cerere-tip;
– fişa de şcolarizare emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;
– certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și, după caz, copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;
– chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere.

Taxa pe care trebuie s-o plătească solicitantul pentru obținerea permisului are valoarea de 68 de lei. Odată ce dosarul este complet, urmează ca acesta să fie depus în vederea stabilirii în vederea înregistrării și preluării unei fotografii care va apărea pe permis. După acest pas, urmează proba teoretică. Candidatul care trece de acesta poate să se programeze pentru proba practică. În caz contrar, va putea să susțină din nou proba teoretică, după cel puțin 15 zile.

În privința probei practice, candidatul se va prezenta unde i s-a indicat de către lucrătorul de la ghișeul de programare. În cazul în care trece și de această probă, obține permisul de conducere. În cazul în care nu trece de acestă probă, va putea să o susțină din nou, după cel puțin 15 zile, dar în cel mult un an de la terminarea școlii de șoferi.