Radio Simplu

Greșeală sau greșală. Care este varianta corectă

Greșeală sau greșală? În cazul în care vă întrebați care este varianta corectă, e bine de știut că, în limba română, există o singură formă corectă a acestui cuvânt.

Greșeală sau greșală – cum se scrie corect

Dintre variantele greșeală sau greșală, întotdeauna cea corectă este prima. Cuvântul greșeală este dintr-un un radical, greş-, şi un sufix, –eală.

Definiția cuvântului greșeală
Greşeală înseamnă faptă sau acţiune care constituie o abatere conştientă sau involuntară de la adevăr, de la ceea ce este real, drept, normal, bun, şi care poate atrage după sine un rău, o neplăcere; eroare; ceea ce rezultă în urma unei astfel de fapte sau acţiuni.

De unde provine confuzia

Nu sunt puține persoanele care se întreabă dacă greșeală sau greșală este variante corectă și asta pentru că în limba română există substantive care se scriu fie cu „a”, fie cu „ea”. Din prima categorie face parte substantivul „tânjală” : „Mi se pare evident că ai început să te laşi pe tânjală”. Din a doua categorie fac parte substantivele „vrăjeală” şi „greşeală” . Varianta „tânjeală” este greşit[, ca de altfel şi variantele „vrăjală” şi „greşală”.

Aceeași confuzie apare adesea și în cazul verbelor așază și înșală. În cazul acestora se aplică regula potrivit căreia dacă în interiorul rădăcinii unui verb se află un „j” sau un „ş”, terminaţia verbului respectiv va fi „a” şi nu „ea”.

Așadar, în cazul verbelelor înșală și așază, forma corectă este cu a. Niciodată înșeală sau așează.