Radio Simplu

Calendar ortodox, joi, 22 august. Un mare sfânt este prăznuit în această zi

Sărbătoare mare pentru creştini, joi, pe data de 22 august. În fiecare an, în această zi, un mare Sfânt al creştinătăţii este prăznuit. Astfel, Sfântul Mucenic Agatonic este prăznuit, în fiecare an, pe data de 22 august.

Este mare, mare sărbătoare la români, pe data de 22 august. În fiecare an, în această zi este prăznuit Sfântul Mucenic Agatonic în calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Agatonic este cel care a convertit mulți păgâni la creștinism, din porunca împăratului Maximian (284-305), comisul Evtolmie ajunge în Nicomidia.

V-am pregătit o rugăciune specială, pentru asigurarea binelui de zi cu zi pentru următoarea perioadă. Nu uita să o spui pe 22 august pentru iertarea păcatelor şi mântuire din partea Domnului.

„Suflete, suflete al meu, pentru ce te plângi la Domnul? Căci lenea ta pentru chinurile veșnice mijlocitoare îți este. Dacă darul lui Dumnezeu l-ai cunoaște, cu lacrimi fierbinți ai plânge, suspinând și întristându-te pentru orice păcat, pentru cel mic și pentru cel mare. Strigă către Stăpâna ta să nu te lovească mânia Celui ce ține toate cu dreapta Sa atotputernică, însă eu, păcătosul și leneșul, cel ce am limba vicleană, cum mă voi ruga Stăpânei mele ca să mă izbăvească Domnul de înfricoșata Judecată? Căci tot timpul mă cutremur în inima mea cugetând la înfricoșata Judecată ca să fiu izbăvit de chinurile cele veșnice și de viermele cel neadormit și de întunericul cel mai din afară și de flăcările cele nestinse.

Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul Tau (numele), ca pe Pavel Apostolul, pe care mai mult decât pe toți l-ai iubit, și nu întoarce fața Ta de la mine, cel sărman, în acea Zi înfricoșată de care se cutremură sufletul meu și se îngrozesc mădularele trupului meu. Doamne, izbăvește-mă pe mine de înfricoșatul ceas, ca să nu mă departez de mila Ta. Îi rog pe Sfinții îngeri și Arhangheli, pe prooroci și mucenici și pe toți sfinții să se roage lui Dumnezeu pentru sufletul meu.

Pentru rugăciunile voastre să întoarcă Stăpânul mânia Lui de la mine, păcătosul. Iar tu, Preacurată Doamnă Fecioară, care ai îndrăzneală la Fiul tău pentru robii Tăi, nu uita ostenelile robului tau (numele). Stăpâne Mântuitorule, din săracul meu suflet, Ție mă rog, izbăvește-mă de durerea păcatelor mele și primește-mă întru bucuria vieții celei nesfârșite, în care se preamărește Preasfânt Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”