Radio Simplu

Știai că poți să primești teren de CASĂ GRATUIT direct de la stat? Urmează acești pași și întră în posesia unuia:

Românii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani pot primi de la stat un teren de casă gratuit pe care să îşi ridice o casă. Terenul, dat tinerilor în folosinţă gratuită, poate avea o suprafaţă cuprinsă între 150 şi 1.000 de metri pătraţi. Mărimea terenului oferit diferă în funcţie de localitate.

Acest drept al tinerilor majori cu vârste de cel mult 35 de ani este prevăzut în Legea nr. 15 din 2003, republicată în MO pe 13 martie 2014.

Legea, veche de 13 ani , este destul de puţin cunoscută în România, mulţi dintre tineri neştiind că au acest drept.

Terenurile oferite tinerilor fac parte din loturile aflate în domeniul primăriilor. Atribuirea terenului se face prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului în care este situat terenul.

Aşadar, de această prevedere legală pot beneficia atât tinerii din mediul rural, cât şi cei din mediul urban.

Condiţii impuse tinerilor pentru a fi eligibili pentru un teren de casă gratuit:

Suprafeţele de teren de casă gratuit care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe variază în funcţie de tipul localităţii:

* terenul va avea o suprafaţă cuprinsă între 150 m² şi 300 m² în municipii şi în sectoarele Bucureştiului;
* între 250 m² şi 400 m² în oraşe
* între 250 m² şi 1.000 m² în comune şi sate

Tinerii pot beneficia o singură dată în viaţă de acest drept.

De asemenea, pentru a primi un teren de casă gratuit, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

* au împlinit vârstă de 18 ani;
* la dată depunerii cererii, precum şi la dată rezolvării acesteia, nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi;
* consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele de mai sus.

Cererea pentru atribuirea unui teren de casă gratuit se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului în care solicitantul are domiciliul.

Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia. La cerere se anexează următoarele documente:

* o copie a certificatului de naştere;
* o copie a cărţii de identitate;
* o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe;
* o declaraţie similară se depune şi la dată rezolvării cererii.

Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la dată atribuirii terenului.

Sursă: http://casepractice.ro