Radio Simplu

Servicii notariale pentru contracte: O privire de ansamblu la Biroul Notarial Civilis din București

Serviciile notariale reprezintă un aspect esențial al tranzacțiilor legale și comerciale, asigurând că toate documentele și contractele sunt autentificate și recunoscute legal. Biroul Notarial Civilis din București oferă o gamă variată de servicii notariale, specializându-se în contracte de vânzare, schimb imobiliar, donație, întreținere, rentă viageră, partaj, dezmembrare, alipire, împrumut, închiriere și comodat.

 Contractul de Vânzare

Contractul de vânzare este un acord prin care vânzătorul se obligă să transfere proprietatea unui bun către cumpărător, în schimbul unui preț stabilit. La Biroul Notarial Civilis, procesul de autentificare al acestui tip de contract necesită o serie de acte esențiale:

 

 1. Acte de identitate ale părților implicate
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunului imobil (ex. contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.)
 4. Certificat de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunului imobil
 6. Certificat de performanță energetică
 7. Adeverință de la asociația de proprietari
 8. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 Promisiunea Bilaterală de Vânzare-Cumpărare

Acest contract este un angajament reciproc între vânzător și cumpărător de a încheia un contract de vânzare în viitor. Actele necesare sunt similare cu cele pentru contractul de vânzare, incluzând:

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Acte de proprietate asupra bunului imobil
 3. Extras de carte funciară pentru informare

 

 Contractul de Schimb Imobiliar

Schimbul este un contract prin care fiecare parte transmite un bun pentru a dobândi un altul. Actele necesare includ:

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunurilor imobile
 4. Certificate de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunurilor imobile
 6. Certificate de performanță energetică
 7. Adeverințe de la asociațiile de proprietari
 8. Extrase de carte funciară pentru autentificare

 Contractul de Donație

Donația este un contract prin care o persoană transferă gratuit și, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun către altă persoană. Actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunului imobil
 4. Certificat de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunului imobil
 6. Adeverință de la asociația de proprietari
 7. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 

 Contractul de Rentă Viageră

Prin acest contract, o parte se obligă să efectueze în favoarea unei alte persoane prestații periodice, constând în bani sau alte bunuri fungibile. Actele necesare includ:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunului imobil
 4. Certificat de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunului imobil
 6. Adeverință de la asociația de proprietari
 7. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 

 Contractul de Întreținere

Prin contractul de întreținere, o parte se obligă să efectueze prestațiile necesare întreținerii și îngrijirii pentru o anumită durată. Cu peste 20 de ani de experienta, suntem aici pentru a va ajuta in acest sens. Actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunului imobil
 4. Certificat de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunului imobil
 6. Adeverință de la asociația de proprietari
 7. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 Contractul de Partaj

Partajul este operațiunea juridică prin care se pune capăt proprietății comune. Actele necesare includ:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunurilor imobile
 4. Certificate de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunurilor imobile
 6. Adeverințe de la asociația de proprietari
 7. Extrasele de carte funciară pentru autentificare

 

 Actul de Dezmembrare sau Dezlipire a unui Imobil

Acest act presupune separarea unui imobil în mai multe loturi distincte. Actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Acte de proprietate asupra bunului imobil
 3. Certificat de atestare fiscală
 4. Documentația cadastrală a bunului imobil
 5. Certificat de urbanism, în cazul dezmembrării în mai mult de două loturi
 6. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 Actul de Alipire

Prin acest act, se realizează unirea a două sau mai multe loturi de teren într-unul singur. Actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Acte de proprietate asupra bunurilor imobile
 3. Certificate de atestare fiscală
 4. Documentația cadastrală a bunurilor imobile
 5. Extrasele de carte funciară pentru autentificare

 Contractul de Împrumut

Împrumutul este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, iar împrumutatul se obligă să restituie aceeași sumă sau cantitate de bunuri. Pentru autentificare, actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunului imobil
 4. Certificat de atestare fiscală
 5. Documentația cadastrală a bunului imobil
 6. Adeverință de la asociația de proprietari
 7. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 Contractul de Împrumut cu Ipotecă sau Gaj

Acest tip de contract este similar cu contractul de împrumut simplu, dar include și o garanție reală asupra unui bun. Actele necesare sunt aceleași ca pentru contractul de împrumut obișnuit.

 

 Contractul de Închiriere

Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure folosința unui bun unei alte părți, numită locatar, în schimbul unei chirii. În cazul închirierii prin notar, contractul devine titlu executoriu pentru plata chiriei.

 

 Contractul de Comodat Imobil

Comodatul este un împrumut de folosință gratuit prin care comodantul remite un bun mobil sau imobil comodatarului, care se obligă să-l restituie după un anumit timp. Actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Certificate de căsătorie, dacă este cazul
 3. Acte de proprietate asupra bunului imobil

 

 Contractul de Comodat Auto

Acesta este similar contractului de comodat imobil, dar se referă la vehicule. Actele necesare sunt:

 

 1. Acte de identitate ale părților
 2. Cartea de identitate a vehiculului
 3. Certificatul de înmatriculare a vehiculului

 

Serviciile notariale oferite de Biroul Notarial Civilis din București acoperă o gamă largă de contracte și acte juridice, fiecare având cerințe specifice. Aceste servicii sunt esențiale pentru a asigura legalitatea și valabilitatea tranzacțiilor și pentru a proteja drepturile și interesele părților implicate. Colaborarea cu un birou notarial profesionist, precum Civilis, garantează o abordare corectă și legală a oricărei tranzacții imobiliare sau comerciale.