Radio Simplu

Se dau bani de la stat! Cine sunt românii care vor beneficia de cei 200 de euro

Într-o perioadă grea, din punct de vedere economic, mare parte din producătorii agricultori României au avut de suferit. În afară de aceștia, chiar și producătorii acvacultori sau pescari comerciali. Statul s-a gândit să acorde anumite subvenții pentru produsele din acest sector economic.

Se dau bani de la stat pentru producătorii agricultori acvacultori și pescari comerciali
Conform celor de la Profit.ro, Guvernul anunță bonificații pentru producătorii agricultori acvacultori și pescari comerciali, afectați de actuala criză în care ne aflăm. Conform unei hotărâri de Guvern, această categorie a economiei românești va primi între 100 și 200 de euro. Banii vor fi dați ca primă, la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescărești și de acvacultură.

Cine sunt românii care vor beneficia de cei 200 de euro pentru produsele lor
Printre cei mai afacetați de criza economică se numără producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali. Astfel Guvernul a decis ca prina ceste prime să-i ajute în comercialziarea și crearea de profit. Conform hotărârii primele sunt raportate direct la cantitatea de produse comercializate. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament, prin votul final al Camerei Deputaților.

Proiectul de lege aprobat în Parlament pentru produsele din această ramură
În proiectul de lege, adoptat, se specifică clar care sunt condițiile pentru a primi respectiva primă, în valoare de 200, respectiv, 100 de euro, după cum urmează:

Se dau bani de la stat! Cine sunt românii care vor beneficia de cei 200 de euro
Se dau bani de la stat! Cine sunt românii care vor beneficia de cei 200 de euro
”Prima de 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru:

produsele agricole primare,
produsele pescărești,
produsele de acvacultură,
comercializate către unități de procesare, dar nu va putea depăși 20.000 de euro anual/beneficiar.

Prima de 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru:

produsele agricole primare,
produsele pescărești,
produsele de acvacultură,
comercializate direct pentru consum, dar nu va putea depăși 10.000 de euro anual / beneficiar.

Vor beneficia de prevederi:

persoanele fizice,
persoanele juridice,
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile familiale,
întreprinderile individuale
din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;

b) posedă atestat de producător, sau documente de înregistrare, sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;

c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;

d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz.

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/ deținut de către solicitant;

b) atestatul de producător vizat la zi, sau documentele de înregistrare, sau licența de acvacultură, sau licența de pescuit comercial, după caz; c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură.”

Legea nu a fost încă promulgată de Președintele Klaus Iohannis, dar dacă va fi promulgată, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021 și are valabilitate până la data de 31 decembrie 2023.