Radio Simplu

Se dau bani de la primarie pentru incalzire! Cum se intra in posesia lor

Primariile de sector incep acordarea ajutoarelor de incalzire, odata cu venirea sezonului rece.

Valoarea ajutorului de incalzire este intre 20 si 620 de lei lunar, in functie de veniturile solicitantului si de tipul de incalzire.

Pentru a beneficia de acest ajutor venitul mediu net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca 786 lei, iar in cazul persoanelor singure venitul nu trebuie sa fie mai mare de 1.082 lei.
Ajutorul pentru incalzire se acorda pe baza unei cerere pe propria raspundere a solicitantului, in care acesta trebuie sa specifice componenta familiei si veniturile totate, insotite de acte doveditoare.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de incalzire
Pentru acordarea ajutorului de incalzire sunt necesare urmatoarele documente:

➢ Cerere-declaratie pe propria raspundere;

➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.);

➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere pentru minori);

➢ Certificat de casatorie;

➢ Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;

➢ Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);

➢ Talon alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatia de stat;

➢ Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon alocatie de susutinere din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Adeverinta administrator din care sa rezulte numarul persoanelor care locuiesc la adresa, modul de facturare (lunar sau esalonat) a energiei termice si codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresa se vor mentiona nominal precizandu-se si CNP-ul acestora;

➢ Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011, eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau dupa caz al sectorului Municipiului Bucuresti in care acestea isi au domiciliul sau resedinta;

➢ Talon autoturism, daca este cazul.