Radio Simplu

Cele patru păcate pentru care preoții nu ne primesc la Împărtășanie

Credincioșii ortodocși trebuie să fie conștienți de existența unor păcate grave care îi împiedică să primească Sfânta Împărtășanie. Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, județul Iași, a explicat motivele pentru care aceste păcate nu pot fi trecute cu vederea.

Păcatul desfrânării

Primul dintre păcatele care blochează accesul la Împărtășanie este păcatul desfrânării. Acesta include o gamă largă de comportamente, de la masturbare (onanie) până la forme avansate de desfrâu. Desfrânarea este orice comportament sexual care încalcă legile divine și este considerată o fărădelege de moarte.

Părintele Calistrat Chifan explică: „Tot ce este în afara legii lui Dumnezeu se numește păcat sau fărădelege, dar cele care sunt opritoare sau păcate de moarte, care ne opresc categoric de a lua din potir sunt acestea: în primul rând desfrânarea și aici începem de la păcatul onaniei sau masturbării, cum se spune, până la ultimele forme de desfrâu evoluate sau supraavansate de om.”

Desfrânarea este privită ca o abatere gravă, care necesită pocăință sinceră și respectarea canonului dat de duhovnic pentru a putea fi iertată și pentru a primi din nou acces la Sfânta Împărtășanie.

Păcatul hulei

Al doilea păcat care împiedică primirea Împărtășaniei este păcatul hulei. Acesta se referă la orice vorbire sau acțiune care defăimează sfinții, pe Dumnezeu sau adevărul divin. Părintele Calistrat Chifan subliniază gravitatea acestui păcat, explicând că hulirea este comparabilă cu încălcarea legilor lumești și divine.

„După aceea, nu ne dă voie să împărtășim păcatul hulei (tot ce vorbești rău împotriva sfinților, a lui Dumnezeu, împotriva Proniei divine, adică împotriva Adevărului divin). Cineva a spus: «De ce trebuie să se supere Dumnezeu dacă noi greșim?» Și în majestatea divină este la fel ca în justiția lumească, ai călcat o lege, ți se aplică un articol din Codul Penal, ai călcat o poruncă a lui Dumnezeu, vei fi întrebat de ea: să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb, să nu râvnești ce-i cu vicleșug la altul, să cinstești ziua duminicii, să-ți cinstești părinții și așa mai departe”, explică părintele Calistrat Chifan.

Păcatul beției

Păcatul beției este al treilea pe lista păcatelor care împiedică primirea Împărtășaniei. Consumul excesiv de alcool este văzut ca un păcat care distruge sănătatea și echilibrul spiritual al individului. Părintele Calistrat Chifan citează din Evanghelia după Matei, subliniind faptul că „bețivii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”.

„După hulă, mai intră păcatul beției și avem scris la Matei: «Bețivii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu». Acest păcat este grav deoarece nu doar că afectează sănătatea fizică, dar și starea spirituală a persoanei, îndepărtând-o de la viața creștină adevărată.”

Păcatul fumatului

Ultimul păcat menționat de părintele Calistrat Chifan este păcatul fumatului. Deși fumatul nu este explicit interzis în Scriptură, este considerat un păcat datorită efectelor sale negative asupra sănătății corpului, care este templul Duhului Sfânt. Părintele recomandă abstinența de la fumat cel puțin trei zile înainte și după Împărtășanie.

„Avem păcatul fumatului și unii au zis: «Unde scrie că dacă fumezi n-ai voie să te împărtășești?» Și eu le-am explicat: «Nu am nimic împotriva țigărilor dumneavoastră, dar trei zile când v-ați împărtășit și trei zile după, Hristos nu suportă să stea în fum. El nu este carne la afumat, El este carne dumnezeiască și pâine dumnezeiască și trebuie să stea într-un corp curat și sănătos»”, spune părintele Calistrat Chifan.

De asemenea, el menționează o vorbă a părintelui Cleopa, care glumea: „Dragul tatei, dacă era nevoie ca omul să fumeze, îi punea Dumnezeu un hogeac în cap, adică să aibă pe unde ieși fumul”. Această glumă subliniază ideea că fumatul este o practică nenaturală și dăunătoare.

Procesul de pocăință și canonul

Pentru a putea primi din nou Sfânta Împărtășanie, creștinii care au săvârșit aceste păcate trebuie să urmeze un proces de pocăință sinceră și să respecte canonul impus de duhovnic. Canonul poate include rugăciuni, post, fapte bune și alte forme de penitență, menite să ajute persoana să se căiască și să își corecteze comportamentul.

„Creștinii care merg la biserică și îi mărturisesc duhovnicului păcatele menționate mai sus nu pot primi Sfânta Împărtășanie până ce nu respectă canonul primit de la părinte și nu se căiesc pentru greșelile lor. Abia după ce fac asta și vin cu o mărturisire sinceră ei pot fi împărtășiți.”

Procesul de pocăință nu este unul ușor, dar este esențial pentru a restabili relația cu Dumnezeu și pentru a primi harul divin prin Împărtășanie. Preoții au responsabilitatea de a ghida credincioșii prin acest proces, asigurându-se că aceștia își recunosc greșelile și lucrează activ pentru a se îndrepta.

Importanța unei vieți curate

În concluzie, pentru a primi Sfânta Împărtășanie, credincioșii ortodocși trebuie să mențină o viață curată și să evite păcatele grave precum desfrânarea, hula, beția și fumatul. Aceste păcate nu doar că îndepărtează omul de la Dumnezeu, dar afectează și sănătatea fizică și spirituală a individului. Prin pocăință sinceră și respectarea canonului, credincioșii pot restabili legătura cu divinitatea și pot primi din nou harul Împărtășaniei.

Părintele Calistrat Chifan subliniază importanța acestei discipline spirituale, oferind îndrumare și sprijin celor care doresc să își îndrepte viața și să trăiască în conformitate cu învățăturile creștine. Astfel, Sfânta Împărtășanie devine nu doar un ritual religios, ci o adevărată comuniune cu Dumnezeu, accesibilă doar celor care își trăiesc viața în puritate și credință.