Radio Simplu

Bine de știut! Ce penalități riști pentru neplata obligațiilor fiscale

Nu este un lucru nou faptul că cei care nu plătesc obligațiile fiscale riscă penalități uriașe însă este bine de știut cum să eviți astfel de situații.

Ce se întâmplă în cazul depășirii termenelor de plată
„Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei”, este explicat în actul normativ, citat de avocatnet.ro.

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere și până la momentul achitării sumei datorate.

Dobânda este o obligație fiscală accesorie – echivalentul prejudiciului creat ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor fiscale principale.

Pentru anul în curs, dobânda care se aplică pentru fiecare zi de întârziere este de 0,02%.

Penalitățile care se plătesc pentru întârzieri se aplică și acestea pentru fiecare zi care depășește termenul limită, iar nivelul aceteia este de 0,01%.

Și în cazul obligațiilor fiscale nedeclarate sau declarate incorect se aplică penalități. Nivelul acestei penalități pentru fiecare zi de întârziere este de 0,08%.

În ce condiții penalitățile pot fi reduse cu 75%
se achită sau se compensează până la un anumit termen, după cum urmează:
dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare;
sunt eșalonate la plată, reducerea fiind acordată la finalizarea eșalonării.
Însă, în cazul evaziunii fiscale, penalitatea de nedeclarare se dublează.

Dacă nu este vorba de evaziuni fiscale, penalitățile de nedeclarare nu pot fi mai mari decât nivelul creanței fiscale principale la care se aplică.

În cazul întârzierilor la plata obligațiilor fiscale locale, Codul de procedură fiscală spune că: „pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere”,

Procentul care se aplică pentru întârzierea achitării acestor obigații este de 1% din suma datorată.