Radio Simplu

Vin direct la tine acasă! E valabil din 1 aprilie în toată România. Toți românii trebuie să știe

Facturile la energie vor arăta altfel de pe data de 1 aprilie 2023. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a făcut anunțul oficial. Iată cum vor arăta facturile la energie în curând.
ANRE a emis un nou model de facturi la energie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunţat că toate facturile la energie electrică emise pentru clienții casnici vor arăta diferit de pe data de 1 aprilie 2023, fiecare furnizor de energie fiind nevoit să respecte un format unic la nivel național.

Noul regulament de furnizare a energiei electrice, care a intrat deja în vigoare, fiind publicat recent în Monitorul Oficial, instituie pentru toți furnizorii de energie obligația de a emite factura pe același tip de format, indiferent de tipul de contract pe care îl au cu consumatorii casnici.

Ce informații vor conține noile facturi la energie?
Potrivit sursei citate anterior, facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 pentru toţi clienţii casnici vor conţine informații noi, precum:

contractul-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal;
condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal;
modelul de factură aplicabil clienților casnici;
prețul din oferta de serviciu universal care se aplică pe o perioada de minimum 3 luni.
Noile prevederi ale Condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal la clienții casnici au fost coroborate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Regulament) și se referă în principal la:

– modul de comunicare a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor din partea furnizorului către clientul casnic;

– prețul de serviciu universal, facturare și condiții de plată;

– răspunderea contractuală;

– situațiile de încetare a contractului-cadru;

– sistarea temporară a furnizării energiei electrice;

– aplicarea taxelor și impozitelor;

– drepturile și obligațiile clientului casnic și ale furnizorului;

– situațiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică și etapele care se parcurg în acest sens;

– modul de constituire a garanțiilor financiare;

– în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi;

– obligația furnizorului să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Proiectul de Ordin prevede ca facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 pentru toţi clienţii casnici să respecte Modelul din Anexa 3, care conține informațiile prevăzute în Regulament, respectiv informații din factură și informații din anexa la factură, cele mai importante fiind:

– numărul şi data emiterii facturii;

– datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;

– modalitatea de transmitere a indexului autocitit;

– intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;

– numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD (Operator de distribuţie) la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;

– data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;

– perioada de facturare;

– cantitatea de energie electrică facturată;

– preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

– data scadentă a plăţii.

De asemenea, printre anexele obligatorii la contract propunem să se regăsească următoarele documente:

convenţia de consum încheiată de părţi;
datele din anexele la contractul pentru prestarea serviciului de distribuție încheiat de furnizor cu operatorul reţelei electrice corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului;
condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal;
oferta pentru serviciul universal.